Logo

Warunki załadunku pojazdów i mocowania ładunków w transporcie drogowym

14 maja 2018r., Poznań
15 maja 2018r., Warszawa
16 maja 2018r., Katowice


Nietrudno przewidzieć, że niezamocowany ładunek albo źle zamocowany ładunek może spaść z pojazdu i w konsekwencji spowodować, co najmniej utrudnienia w ruchu pojazdów, a często również poważny wypadek drogowy będący przyczyną kalectwa lub śmierci uczestników ruchu drogowego. Mimo tego, że dla większości osób jest to oczywiste, to jednak ciągle pokutuje, głównie w środowisku kierowców nieuzasadniony mit, że jeżeli ładunek jest bardzo ciężki to nie spadnie nawet, jeżeli nie jest odpowiednio zabezpieczony. Bardzo często utwierdza ich w tym błędnym przekonaniu fakt, że udawało im się wcześniej przewozić niezamocowane ładunki bez poważnych konsekwencji. Nie potrafią sobie wyobrazić, że kiedyś to szczęście może ich opuścić i nagle odczują „na własnej skórze” skutki sił bezwładności działających na niezamocowany ładunek. Sposób rozmieszczenia i zamocowania ładunku na pojeździe ma również wpływ na samo kierowanie pojazdem, niewłaściwe rozmieszczenie i mocowanie znacznie utrudnia panowanie nad pojazdem i może doprowadzić do uszkodzenia ładunku. Ocenia się, że nieprawidłowe zamocowanie ładunków stanowi przyczynę około 25% wypadków
z udziałem samochodów ciężarowych.

1.    Maksymalne Parametry Pojazdów

 • ograniczenia w załadunku pojazdów wynikające z maksymalnych dopuszczalnych wartości masy, nacisku osi i wymiarów

2.    Zezwolenia na ruch pojazdu nienormatywnego

 • zasady uzyskiwania zezwoleń
 • zasady korzystania z zezwoleń

3.    Warunki i wymagania dotyczące mocowania ładunków zgodnie z normami:

 • EN 12195-1 Obliczanie sił mocowania odciągami,
 • EN 12640 Punkty mocowania odciągowego,
 • EN 12642 Wytrzymałość struktury nadwozia
 • EN 12195 -2 Odciągi taśmowe z tworzywa
 • ćwiczenia praktyczne, przykłady obliczeń dotyczących mocowania ładunku
 • wspomaganie komputerowe w mocowaniu ładunków, program do kontroli prawidłowości mocowania

4.    Projekty aktualnie procedowanych aktów prawnych dotyczących mocowania ładunku

 • projekt rozporządzenia dotyczącego sposobu zabezpieczenia ładunków w przewozach drogowych
 • projekt zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie warunków ruchu pojazdów nienormatywnych

5.    Odpowiedzialność za nieprawidłowości związane z załadunkiem i mocowaniem pojazdu

 • zasady kontroli: masy, nacisków osi i wymiarów pojazdów oraz mocowania ładunku
 • podział odpowiedzialności za naruszenia przepisów

6.    Odpowiedzi na pytania - ćwiczenia w ocenie prawidłowości mocowania i załadunku pojazdów

Ekspert, praktyk z dziedziny transportu drogowego, autor licznych artykułów z zakresie szeroko rozumianych przepisów transportowych, doświadczony trener - 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń:
- Wykłady na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego (temat: “Kontrola przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ”,
- Wykłady na kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno Humanistycznej
- Ekspert Komisji Europejskiej - szkolenia służb Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie mocowania ładunku, czasu pracy kierowcy, przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i innych regulacji wspólnotowych dotyczących transportu drogowego,
- Szkolenia pracowników organów samorządowych w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego,
- Szkolenia pracowników zarządców dróg w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów,
- Szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybkopsujących się, doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych,
- Szkolenia kandydatów na inspektorów I inspektorów transport drogowego,
- Szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.

 

Ośrodek konferencyjny w centrum miasta, dokładna informacja zostanie przesłana zgłoszonym uczestnikom w potwierdzeniu uczestnictwa.

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.  

Powrót