Logo

Znakowanie żywności, oświadczenia żywieniowe i zdrowotne - aktualności, interpretacje, praktyka stosowania

17 października 2019r., Warszawa

I Przepisy prawne z zakresu znakowania żywności w Polsce - regulacje na poziomie krajowym i wspólnotowym

 • Obowiązkowe elementy oznakowania
 • Prezentacja dodatkowych informacji
 • Znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
 • Znakowanie w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów
 • Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego – nowe regulacje
 • Interpretacje przepisów na przykładach
 • Najczęstsze błędy w znakowaniu na przykładach
 • Uszczegółowienie odpowiedzialności za oznakowanie środka spożywczego

II Wartość odżywcza - obowiązkowa i dobrowolna informacja w oznakowaniu żywności

 • Zakres obowiązkowej i dobrowolnej informacji o wartości odżywczej
 • Sposób podawania i prezentowania informacji
 • Podawanie informacji o witaminach i składnikach mineralnych
 • Wyrażanie wartości odżywczej jako % referencyjnych wartości spożycia oraz na porcję jednostkową
 • Przykłady rozwiązań

III Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

 • Interpretacja przepisów niejednoznacznych
 • Przypadki sporne
 • Oświadczenia typu „fit”, „wellness”, „SpA”
 • Żywność funkcjonalna na przykładach
 • Cytowanie na opakowaniu publikacji naukowej
 • Wymóg znaczącej ilości składnika
 • Zawartość składnika w 100 g, czy w porcji do spożycia
 • Składniki roślinne (typu  zielona herbata, czosnek, miód)
 • Oświadczenia na suplementach diety
 • Oświadczenia zdrowotne wprowadzające w błąd
 • Inne, niż w wykazie brzmienie oświadczeń

IV Warsztaty - omówienie przykładowych etykiet, dyskusja nad pytaniami/problemami zgłoszonymi przez uczestników

Pracownik Instytutu Żywności i Żywienia z Warszawy, jednostki naukowo-badawczej, przygotowującej stanowiska dla Głównego Inspektora Sanitarnego na temat bezpieczeństwa żywności. Wieloletni ekspert w zakresie znakowania żywności, jakości zdrowotnej żywności, prawa żywnościowego. Praktyk przygotowujący etykiety środków spożywczych, doświadczony trener.

Ośrodek szkoleniowo - konferencyjny znajdujący się w pobliżu centrum miasta, szczegółowa informacja zostanie przesłana w potwierdzeniu uczestnictwa.

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.  

Powrót