Logo

Umowy o roboty budowlane – jak zidentyfikować i ograniczać ryzyka prawne

29 – 30 września 2020r. -  Online
Godz:. I dzień 9:00 – 15:00, II dzień 9:00 – 15:00

Korzyści:
- Jak właściwie rozumieć klauzule umowne stosowane w praktyce w umowach o roboty budowlane
  i w  umowach o prace projektowe
- Jak zabezpieczyć interesy inwestora a jak wykonawcy robót ?
- Najistotniejsze postanowienia  umów z uwzględnieniem pułapek prawnych, które mogą z nich wynikać
- Na co należy zwrócić szczególną uwagę zawierając umowy

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do inwestorów (zamawiających roboty budowlane) oraz wykonawców (generalnych wykonawców, wykonawców, podwykonawców) oraz do wszystkich osób odpowiedzialnych za przygotowywanie, negocjowanie, zawieranie i realizację umów o roboty budowlane

W cenie szkolenia:
- udział w szkoleniu dla jednej osoby
- certyfikat
- materiały szkoleniowe w pdf

Metody szkolenia:
- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia
  np. Zoom, ClickMeeting
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania

Sposób postępowania:
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link
  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
  i kod dostępu
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

Cena szkolenia:
1099 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 18.09.2020r.
1199 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 18.09.2020rMASZ PYTANIA ? ZADZWOŃ !

 

Tomasz Delert

Project Manager

 

T:  22 824 20 05
M: 604 961 278
E: tomaszdelert@canfor.pl


 

          ZAKRES PROGRAMOWY
      
          Dzień I

 1. Formy prowadzenia inwestycji (generalne wykonawstwo, wykonawstwo częściowe, podwykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne) i zastosowanie właściwych przepisów.
 2. Weryfikacja kontrahenta i tryb zawarcia umów o roboty budowlane. Reprezentacja podmiotów, pełnomocnictwo i prokura.
 3. Stosowanie warunków kontraktowych FIDIC w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego a obowiązujące przepisy prawa polskiego. Specyfika
  i rodzaje umów zawieranych z zastosowaniem warunków kontraktowych FIDIC.
 4. Formy i zasady kształtowania wynagrodzenia umownego: rodzaje wynagrodzenia: ryczałtowe a kosztorysowe, terminy i zasady płatności.
 5. Dopuszczalność i warunki zmiany wysokości wynagrodzenia, roboty dodatkowe.
 6. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane – bezwzględnie obowiązujące przepisy.
 7. Sposoby dyscyplinowania nierzetelnego kontrahenta.
 8. Kary umowne a odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych.
 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: kaucja zabezpieczająca, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, inne.
 10. Zasady podwykonawstwa.
 11. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy.
 12. Formy zabezpieczenia przed ryzykiem „podwójnej” płatności.


  Dzień II

 13. Prawa autorskie w umowie o roboty budowlane.
 14. Zmiany w projekcie budowlanym.
 15. Nadzór autorski.
 16. Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane.
 17. Odpowiedzialność wykonawcy a odpowiedzialność projektanta za wady projektu budowlanego.
 18. Umowne modyfikacje odpowiedzialności stron umowy.
 19. Okres obowiązywania umowy.
 20. Rozwiązanie umowy w wyniku porozumienia stron.
 21. Ustawowe i umowne podstawy odstąpienia od umowy.
 22. Zasady dochodzenia roszczeń umownych. Przedawnienie. Postępowanie mediacyjne, arbitrażowe i przed sądem powszechnym.
 23. Pytania i panel dyskusyjny.

Radca prawny, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycyjnego procesu budowlanego. Wspiera inwestorów oraz zarządzających nieruchomością w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych i pozasądowych. Doradza Klientom - zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom - jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji oraz  użytkowanej nieruchomości. Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji.

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkolenia na konto mBank
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału
  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą
  proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub
  nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa
  na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany
  miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.    

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu
  zgłoszenia przez Canfor w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem
  w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych
  jest Canfor z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482079127,
  REGON: 672885080, email: biuro@canfor.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo
  do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 

Powrót