Logo

KONFERENCJA: Prawo konkurencji – praktyka stosowania oraz najnowsze zmiany

Przyjęta przez Sejm w dniu 24 kwietnia 2014 r. nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadza szereg zmian w polskim prawie antymonopolowym mających wzmocnić krajowy system ochrony konkurencji i konsumentów. Po raz pierwszy w historii polskiego prawa konkurencji zostanie wprowadzona regulacja nakładająca surową, finansową odpowiedzialność osobistą na menadżerów biorących udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem, którzy dopuścili się naruszenia przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Warunkiem pociągnięcia menadżera do odpowiedzialności jest to, iż w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia, umyślnie dopuścił się przez swoje działanie lub jego brak naruszenia przez tego przedsiębiorcę ww. zakazu. Proponowane zmiany odzwierciedlają obecną i wciąż rozwijającą się w krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych penalizację działań sprzecznych z prawem konkurencji podejmowanych przez osoby fizyczne.

  • Praktyczne sposoby zapobiegania oraz minimalizowania ryzyka naruszenia prawa konkurencji.
  • Przykłady porozumień antykonkunkurencyjnych, sposoby walki z dominantem rynkowym, przykłady zmowy przedsiębiorców.
  • Jak możemy wykorzystać prawo konkurencji jako narzędzie ochrony naszych interesów przed antykonkurencyjnymi praktykami ze strony innych podmiotów gospodarczych ?
  • Jak zorganizować system dystrybucji, tak aby był zgodny z wymogami prawa konkurencji (w tym system dystrybucji wyłącznej czy selektywnej)?
  • Czy stosowanie cen sugerowanych jest zawsze bezpieczne?
  • Kiedy narzucanie cen odsprzedaży jest zakazane, a kiedy może mieć pozytywne skutki dla rynku?
  • Prawnokonkurencyjna ocena umów konsorcjum – kiedy/w jakich przypadkach tego rodzaju umowy są uznawane za swego rodzaju „przykrywkę” dla zmowy przetargowej
  • Klauzule typu non – compete
  • Jakie praktyki są kwestionowane przez organy kontroli, a które i pod jakimi względami mogą być dozwolone?
  • Konferencję poprowadzą eksperci posiadający rozległe, praktyczne doświadczenie wynikające ze współpracy z największymi firmami rynkowymi, którzy reprezentują renomowane kancelarie prawne.

Powrót