Logo

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych (ONLINE)


Kto powinien wziąć udział:
- kandydaci na członków rad nadzorczych
- prezesi, dyrektorzy, członkowie zarządu spółek, właściciele firm
- kadra zarządzająca urzędów administracji publicznej i placówek służby zdrowia
- członkowie związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw
- osoby zainteresowane rejestracją w Bazie kandydatów na członków rad nadzorczych
- osoby zainteresowane poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów
  gospodarczych

Cele szkolenia:
- Przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej
- Aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji w zarządach i organach nadzorczych
- Poszerzenie wiedzy w zakresie prawa gospodarczego, prawa rynku kapitałowego, prawa pracy,
  zarządzania przedsiębiorstwem, finansów przedsiębiorstw, zasad ładu korporacyjnego, działalności spółek prawa handlowego

Zakres programowy

- Prawo gospodarcze publiczne
- Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych
- Prawo gospodarcze Unii Europejskiej – w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu
  nadzorczego
- Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Europie i na świecie
- Prawo pracy
- Prawo rynku kapitałowego
- Finanse przedsiębiorstw
- Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych

Metody szkolenia:
- Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
- W oparciu o popularne narzędzia np. Zoom, ClickMeeting
- Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Program szkolenia jest realizowany w odniesieniu do zakresu programowego z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259).

Zakres programowy

- Prawo gospodarcze publiczne
- Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych
- Prawo gospodarcze Unii Europejskiej – w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu
  nadzorczego
- Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Europie i na świecie
- Prawo pracy
- Prawo rynku kapitałowego
- Finanse przedsiębiorstw
- Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych

Prelegentami są wybitni eksperci w swoich dziedzinach którzy dysponują najnowszą wiedzą, posiadają praktyczne doświadczenie i umiejętność kształcenia najwyższej kadry menedżerskiej.

 • Dr nauk ekonomicznych, wykładowca na wyższych uczelniach, były pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa
 • Radca prawny z bogatym doświadczeniu w obsłudze prawnej międzynarodowych korporacji
 • Dr nauk ekonomicznych w Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów
 • Dr habilitowany i ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania
 • Radca prawny, LL.M in International Commercial Law, były pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa
   

Harmonogram
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych (online)


Kurs realizowany jest w formie 5 sesji weekendowych (90h dydaktycznych)
Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 17:00, soboty i niedziele od godz. 9.00

EDYCJA: wrzesień 2020               
Numer Sesji        Termin                    Godziny
        1                05.09.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        1                06.09.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        2                11.09.2020      17:00-21:00
        2                12.09.2020      09:00-13:00, 13:30-15:30
        2                13.09.2020      09:00-13:00, 13:30-15:30
        3                18.09.2020      17:00-21:00
        3                19.09.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        3                20.09.2020      09:00-13:30
        4                25.09.2020      17:00-21:00
        4                26.09.2020      09:00-13:00, 13:30-15:30
        4                27.09.2020      09:00-13:00, 13:30-16:30
        5                02.10.2020      17:00-21:00
        5                03.10.2020      09:00-14:00

 

EDYCJA: październik 2020 

EDYCJA: listopad 2020

EDYCJA: grudzień 2020 

 

  1. Wpłaty należy dokonać najpóźniej przed terminem szkolenia
  na konto nr: 18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa, najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana będzie w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału i nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do zmiany prelegenta.
 5. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133/97, poz. 883) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 7. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

 
          Cena szkolenia:
          2400 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 15.09.2020r.
          2600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 15.09.2020r.

Powrót