Logo

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych (ONLINE)

Skutecznie przygotowujemy do egzaminu państwowego

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z najlepszymi ekspertami, pozwoliły nam wypracować wzorzec organizacji wydarzeń na najwyższym poziomie organizacyjnym i merytorycznym.
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych organizujemy zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259).
Dbając o Państwa bezpieczeństwo zajęcia odbywają się w formule online.
Prelegentami są wybitni eksperci w swoich dziedzinach którzy dysponują najnowszą wiedzą, posiadają praktyczne doświadczenie i umiejętność kształcenia najwyższej kadry menedżerskiej.

Korzyści  formuły online:
- Dostępność szkolenia z dowolnej lokalizacji – wymagany dostęp do komputera oraz stabilne łącze internetowe.
- Oszczędność pieniędzy związana z dojazdami i noclegami.

Szkolenia in-company:
Odpowiadające konkretnym potrzebom i skuteczne  - to podstawowe cechy szkoleń in - company. Ten rodzaj zajęć dydaktycznych organizowany jest dla poszczególnych przedsiębiorstw i dopasowany dokładnie do potrzeb zleceniodawcy pod względem programu szkolenia, metod szkoleniowych, miejsca oraz czasu. Zgodnie z Państwa życzeniem szkolenia mogą być zaprojektowane w weekendy i w dni robocze.

Możliwość otrzymania dofinansowania w Krajowym Funduszu Szkoleniowym:
1. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o dofinansowaniu?
   
Szczegółowe informacje można uzyskać w każdym powiatowym urzędzie pracy.
2. Czy ze środków KFS można sfinansować całkowity koszt szkolenia?
  
  Tak, dofinansowanie jakie można uzyskać, to kwota do 100% ceny szkolenia.
3. Jaka jest wysokość udzielonego wsparcia finansowego dla pracownika?
    -
w przypadku mikroprzedsiębiorstw, 100% poniesionych kosztów, nie więcej
      jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
    - w przypadku pozostałych przedsiębiorstw, 80% poniesionych kosztów, nie więcej
      jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Cena szkolenia:
2400 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 15.09.2020r.
2600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 15.09.2020r.

W cenie szkolenia:
-
udział w profesjonalnym szkoleniu on-line
- kontakt z ekspertami (min. byłi pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa)
- materiały dydaktyczne
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Informacje w sprawie egzaminu państwowego:
Szczegółowych informacji w sprawie egzaminów udziela Departament Skarbu Państwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Tel.: 22 695 85 11 lub 22 695 89 67
Więcej informacji


Kontakt w sprawie kursu:
Tomasz Delert
Project Manager

M: 604 961 278
E: tomaszdelert@canfor.pl