Logo
Powrót do oferty
Temat:Karty charakterystyki i scenariusze narażenia
Termin:7 lipca 2020r.
Miejsce:Szkolenie online
Czas:9:00 - 15:00
Kod:KCH20707

Zgłoszenie online

Uczestnik 1
* imię:
* nazwisko:
* e-mail:
telefon:
fax:
* stanowisko:
dział:
Uczestnik 2
imię:
nazwisko:
e-mail:
telefon:
fax:
stanowisko:
dział:
Uczestnik 3
imię:
nazwisko:
e-mail:
telefon:
fax:
stanowisko:
dział:
 
Osoba zgłaszająca
* imię:
* nazwisko:
* e-mail:
telefon:
fax:
* stanowisko:
dział:
Dane firmy (do faktury)
* pełna nazwa firmy:
* NIP:
* ulica:
* kod pocztowy:
* miejscowość:
* telefon:
* fax:
* e-mail:
adres www:
forma własności:
forma prawna:
branża:
liczba pracowników:
Koszt uczestnictwa

560 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 29.06.2020r.
660 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 29.06.2020r.

* kwota do zapłaty: + 23% VAT

Cena zawiera: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat

Dodatkowe informacje
* informację o szkoleniu 
otrzymałem/am:
inne (proszę wpisać):
  * pole obowiązkowe
Warunki uczestnictwa
  1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
  2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
  3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
  5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
  6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
  7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
  8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
  9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.