Logo
Powrót do oferty
Temat:Nowe warunki mocowania i zabezpieczania ładunków oraz załadunku pojazdów wykonujących przewozy drogowe w 2019r.
Termin:4 lipca 2019r.
Miejsce:Warszawa
Czas:10:00 - 16:00
Kod:ZP190704

Zgłoszenie online

Uczestnik 1
* imię:
* nazwisko:
* e-mail:
telefon:
fax:
* stanowisko:
dział:
Uczestnik 2
imię:
nazwisko:
e-mail:
telefon:
fax:
stanowisko:
dział:
Uczestnik 3
imię:
nazwisko:
e-mail:
telefon:
fax:
stanowisko:
dział:
 
Osoba zgłaszająca
* imię:
* nazwisko:
* e-mail:
telefon:
fax:
* stanowisko:
dział:
Dane firmy (do faktury)
* pełna nazwa firmy:
* NIP:
* ulica:
* kod pocztowy:
* miejscowość:
* telefon:
* fax:
* e-mail:
adres www:
forma własności:
forma prawna:
branża:
liczba pracowników:
Koszt uczestnictwa

690 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 28.06.2019r.
790 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 28.06.2019r.
 

* kwota do zapłaty: + 23% VAT

Cena zawiera: prelekcje, materiały seminaryjne, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Dodatkowe informacje
* informację o szkoleniu 
otrzymałem/am:
inne (proszę wpisać):
  * pole obowiązkowe
Warunki uczestnictwa
 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału
  w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.