Logo
Powrót do oferty
Temat:Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych 2020.09
Termin:05.09.2020 - 03.10.2020
Miejsce:Online
Czas:90h dydaktycznych
Kod:KCRN202009

Zgłoszenie online

Uczestnik 1
* imię:
* nazwisko:
* e-mail:
telefon:
fax:
* stanowisko:
dział:
Uczestnik 2
imię:
nazwisko:
e-mail:
telefon:
fax:
stanowisko:
dział:
Uczestnik 3
imię:
nazwisko:
e-mail:
telefon:
fax:
stanowisko:
dział:
 
Osoba zgłaszająca
* imię:
* nazwisko:
* e-mail:
telefon:
fax:
* stanowisko:
dział:
Dane firmy (do faktury)
* pełna nazwa firmy:
* NIP:
* ulica:
* kod pocztowy:
* miejscowość:
* telefon:
* fax:
* e-mail:
adres www:
forma własności:
forma prawna:
branża:
liczba pracowników:
Koszt uczestnictwa

2400 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 20.08.2020r.
2600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 20.08.2020r.
 

* kwota do zapłaty: + 23% VAT

Cena zawiera: prelekcje, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Dodatkowe informacje
* informację o szkoleniu 
otrzymałem/am:
inne (proszę wpisać):
  * pole obowiązkowe
Warunki uczestnictwa
 1. Wpłaty należy dokonać przed szkolenia na konto mBank
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału
  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą
  proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub
  nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa
  na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany
  miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.    

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu
  zgłoszenia przez Canfor w związku ze zgłoszeniem na kurs i umieszczeniem
  w bazie danych firmy. Administratorem danych osobowych jest Canfor z siedzibą
  w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482079127,
  REGON: 672885080, email: biuro@canfor.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo
  do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.