Logo

Odpowiadające konkretnym potrzebom, skuteczne oraz rozwiązujące specyficzne problemy firmy - to podstawowe cechy szkoleń in - company. Ten rodzaj zajęć dydaktycznych organizowany jest dla poszczególnych przedsiębiorstw i dopasowany dokładnie do potrzeb zleceniodawcy pod względem programu szkolenia, metod szkoleniowych, miejsca oraz czasu.


PRZEBIEG PROCESU SZKOLENIOWEGO – in-company:

  1. Wstępny zakres programowy szkolenia  - ustalenie tematyki i zakresu szkolenia
  2. Analiza potrzeb szkoleniowych - przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia.
  3. Ostateczny program szkolenia - przygotowanie szczegółowego programu szkolenia.
  4. Szkolenie - w trakcie spotkania uczestnicy mają możliwość przedstawiania i przedyskutowania własnych problemów/przykładów.
  5. Ankieta poszkoleniowa.
  6. Raport podsumowujący  - po zakończeniu szkolenia przygotujemy i prześlemy do Państwa raport opisujący przebieg i ocenę spotkania przez uczestników.

W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy do kontaktu.
e - mail: szkolenia@canfor.pl
tel.: 22 824 20 05