Logo

PRAWIDŁOWE ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH - aktualności, praktyka stosowania oraz kontrole

2022r., SZKOLENIE ONLINE

Celem szkolenia jest analiza prawidłowości znakowania środków spożywczych, omówienie aktualnych przepisów oraz interpretacja zagadnień. Zapraszamy również do przesyłania swoich pytań/problemów związanych z tematyką w celu omówienia ich w trakcie spotkania.
Adres: biuro@canfor.pl (min. 5 dni przed terminem seminarium)
 

Sposób prowadzenia zajęć - wykład, omawianie przykładów, panel dyskusyjny
Czas: 9:00 - 15:00
 

ZAKRES PROGRAMOWY:

I OBECNE WYMOGI PRAWNE DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI
Regulacje na poziomie wspólnotowym i krajowym, znakowanie w oparciu o przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych, rozporządzenia wykonawcze.

 • ogólne zasady dotyczące przekazywania informacji (informacje obowiązkowe i fakultatywne, rzetelność)
 • kraj lub miejsce pochodzenia produktu i podstawowego składnika zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2018/775 z  maja 2018r,wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 2019r
 • obowiązkowe elementy oznakowania, nazwa i składniki produktu, nazwy obcojęzyczne, zwyczajowe, fantazyjne
 • deklarowanie ilościowej zawartości składników QUID, nazwy składników
 • podawanie wykazu składników „składnika złożonego”
 • znakowanie składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji 
 • znakowanie wartością odżywczą
 • dobrowolne elementy oznakowania - jak się wyróżnić nie wprowadzając konsumenta w błąd
 • zasady umieszczania dobrowolnych informacji w tym „Produkt polski” i „Bez GMO”
 • znakowanie produktów bez opakowań i pakowanych przy sprzedaży na życzenie konsumenta
 • odpowiedzialność przedsiębiorcy za informację na temat żywności
 • Interpretacje przepisów na przykładach


II AKTUALNE KWESTIE PROBLEMOWE DOTYCZĄCE ZNAKOWANIA, KONTROLE

 • kwestie na które warto zwracać uwagę przy opracowywaniu etykiet 
 • podejście Inspekcji JHARS w trakcie kontroli prawidłowości znakowania, rodzaje sankcji stosowanych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
 • najczęściej popełniane błędy w znakowaniu
 • wytyczne zawarte w przewodnikach

Ekspert, praktyk, Dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych

Platforma do wideokonferencji ZOOM. Szkolenie jest w pełni interaktywne, to znaczy, że uczestnicy w trakcie całego spotkania mogą zadawać pytania trenerowi, nie tylko na czacie, ale również głosowo. Poza tym przewidziane są dodatkowe przerwy na sesje pytań i odpowiedzi. 

Aby uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia typu komputer, tablet, telefon z dostępem do internetu. Nie jest wymagana  instalacja dodatkowego oprogramowania.

Sposób postepowania:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe
 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link i kod dostępu
 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa
 1. Wpłaty należy dokonać najpóźniej przed terminem seminarium
  na konto nr: 18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej na 7 dni przed terminem seminarium.
 3. Rezygnacja z udziału w seminarium przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia seminarium. Po upływie tego terminu obciążymy Państwa 30% kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca seminarium o równorzędnym standardzie oraz do odwołania seminarium.
 5. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr 133/97, poz. 883) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 7. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.   

Powrót