Logo

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W LABORATORIUM- audyt wymagań

2021r., SZKOLENIE ONLINE

I GOSPODARKA CHEMIKALIAMI W LABORATORIUM

 • Rodzaje chemikaliów mających zastosowanie w laboratorium obowiązujące rejestry                                         
 • Wymagana dokumentacja w zakresie gospodarki chemikaliami (obowiązujące instrukcje)
 • Karty charakterystyki po zmianach
 • Scenariusze narażenia dla zastosowań laboratoryjnych – jak sprawdzić SN
 • Raport dalszego użytkownika chemikaliów w zastosowaniu
 • Obowiązek prowadzenia rejestrów chemikaliów i zgłoszeń mieszanin ELDIOM
 • Oznakowanie CLP chemikaliów i roztworów własnych po zmianach
 • Oznakowanie miejsc przechowywania i magazynowania chemikaliów
 • Zasady magazynowania chemikaliów
 • Stosowanie odczynników rakotwórczych, mutagennych- wymagane rejestry, szkolenia, instrukcje
 • Obowiązek zgłoszenia do ECHA w przypadku braku Scenariusza Narażenia dla odczynnika
 • Zezwolenia w stosowaniu laboratoryjnym
 • Dobór ŚOI

II WYMAGANIA BHP w laboratorium

 • Ocena ryzyka na czynnik chemiczny mający zastosowanie w laboratorium- jaka metoda 
 • Badania narażonych, zdolność do pracy, wymagane szkolenia
 • Obowiązek posiadania prysznicy bezpieczeństwa i oczomyjek , wanny ociekowe
 • Obowiązek posiadania instrukcji zarządzania chemikaliami – zakres instrukcji i ich aktualizacja
 • Składowanie butli z gazem i substancji palnych w laboratorium – instrukcja BHP
 • Pomiary w laboratorium na stanowiskach pracy

III GOSPODARKA ODPADAMI W LABORATORIUM

 • Rodzaje odpadów mających zastosowanie w laboratorium
 • Zasady przypisania kodów odpadom
 • Obowiązek posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie laboratorium
 • Przekazanie odpadów podmiotom uprawnionym
 • Instrukcje gospodarowania odpadami
 • Wymagania ADR w gospodarce odpadami w laboratorium
 • Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa

IV GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W LABORATORIUM

 • Rodzaje ścieków powstających w laboratorium
 • Pozwolenie wodnoprawne – czy wymagane
 • Zasady postępowania ze ściekami powstającymi w laboratorium


V KARY PO ZMIANCH

Praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wymagań rozporządzenia Reach, CLP oraz prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowisku koordynator ds. Reach, specjalista ds. ochrony środowiska i pełnomocnik ds. systemu 14001, wspiera wiedzą zdobytą w zakresie studiów podyplomowych w każdym z w/w zakresu. Współpracuję w organami kontroli w zakresie Reach. Doświadczony trener, bardzo pozytywnie oceniany przez uczestników szkoleń.

Platforma do wideokonferencji ZOOM. Szkolenie jest w pełni interaktywne, to znaczy, że uczestnicy w trakcie całego spotkania mogą zadawać pytania trenerowi, nie tylko na czacie ale również głosowo. Poza tym przewidziane są dodatkowe przerwy na sesje pytań i odpowiedzi. 

Aby uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia typu komputer, tablet, telefon z dostępem do internetu. Nie jest wymagana  instalacja dodatkowego oprogramowania.

Sposób postepowania:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 7 dni przed szkoleniem wysyłamy potwierdzenie uczestnictwa
 • Ok. 3 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, testujemy z Państwem połączenie z platformą
 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe
 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa

 

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.   

Powrót