Logo

Warunki załadunku pojazdów i mocowania, zabezpieczania ładunków uwzględniające zmiany przepisów w 2020r.

luty 2021r. - SZKOLENIE ONLINE
godz. 9:00 - 15:00


Nietrudno przewidzieć, że niezamocowany ładunek albo źle zamocowany ładunek może spaść z pojazdu i w konsekwencji spowodować, co najmniej utrudnienia w ruchu pojazdów, a często również poważny wypadek drogowy będący przyczyną kalectwa lub śmierci uczestników ruchu drogowego. Mimo tego, że dla większości osób jest to oczywiste, to jednak ciągle pokutuje, głównie w środowisku kierowców nieuzasadniony mit, że jeżeli ładunek jest bardzo ciężki to nie spadnie nawet, jeżeli nie jest odpowiednio zabezpieczony. Bardzo często utwierdza ich w tym błędnym przekonaniu fakt, że udawało im się wcześniej przewozić niezamocowane ładunki bez poważnych konsekwencji. Nie potrafią sobie wyobrazić, że kiedyś to szczęście może ich opuścić i nagle odczują „na własnej skórze” skutki sił bezwładności działających na niezamocowany ładunek. Sposób rozmieszczenia i zamocowania ładunku na pojeździe ma również wpływ na samo kierowanie pojazdem, niewłaściwe rozmieszczenie i mocowanie znacznie utrudnia panowanie nad pojazdem i może doprowadzić do uszkodzenia ładunku. Ocenia się, że nieprawidłowe zamocowanie ładunków stanowi przyczynę około 25% wypadków z udziałem samochodów ciężarowych.

 

Obecnie obowiązuje  rozporządzenię Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wszystkich rodzajów przewozów drogowych: zarówno zarobkowych jak i na potrzeby własne, krajowych i międzynarodowych wykonywanych pojazdami kategorii „N i O”. Po raz pierwszy w Polskich przepisach wskazano tak konkretne wymagania dotyczące mocowania ładunków oparte na normach: EN 12195, EN 12640 i EN 12642.

 

Szkolenie skierowane jest do przewoźników, załadowców i nadawców ładunków w transporcie drogowym oraz ich pracowników:  osób zarządzających transportem, załadunkiem i kierowców. Spób prezentacji treści merytorycznych odbędzie się w sposób uporządkowany i praktyczny. Znajomość zagadnień dotyczących prawidłwoego załadunku przyczyni się niewątpliwie do poprawy bezpieczeństwa przewozów drogowych, oraz pozwoli na znaczne zmniejszenie ryzyka ponoszenia sankcji karnych zarówno przez kierowców jak i przedsiębiorców.

1.    Warunki załadunku, maksymalne parametry pojazdów

 • ograniczenia załadunku wynikające z dopuszczalnych wartości masy, nacisku osi i wymiarów pojazdu
 • wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 r. (C-127/17)
 • nowe zasady wprowadzania ograniczeń ruchu pojazdów o nacisku osi powyżej 8 t i 10 t
 • dopuszczalne obciążenia polskich dróg, sposoby oznakowanie
 • rozmieszczanie ładunków na pojazdach, plan załadunku pojazdu
 • obliczanie środka ciężkości ładunku
 • zezwolenia na ruch pojazdu nienormatywnego: zasady uzyskiwania zezwoleń i zasady korzystania z zezwoleń
 • zasady kontroli: masy, nacisków osi i wymiarów pojazdów
 • podział odpowiedzialności i kary za nieprawidłowości związane z załadunkiem pojazdów

2.    Sposób i warunki przewozu ładunków w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym

 • rodzaje pojazdów jakich dotyczą warunki przewozu określone w rozporządzeniu i umowie międzynarodowej
 • zasady mocowania i zabezpieczania ładunków niebędących towarami niebezpiecznymi
 • zasady mocowania i zabezpieczania towarów niebezpiecznych (ADR)
 • zasady kontroli warunków przewozu mocowania i zabezpieczania ładunku
 • podział odpowiedzialności i kary za nieprawidłowe mocowaniem i zabezpieczanie ładunków

3.    Warunki mocowania ładunków zgodnie z normą EN 12195-1, EN 12640, EN 12642

 • wyjaśnienie pojęć: współczynnik tarcia, współczynniki przyspieszeń, siła napięcia pasa, kąt mocowania…,
 • rodzaje metod mocowania i zabezpieczania ładunków
 • obliczanie sił mocowania odciągami
 • ustalanie wymaganej liczby odciągów, ocena możliwości użycia pasów określenia wskazane na etykiecie
 • warunki stosowania metod mocowania ładunku oraz dodatkowe sposoby zabezpieczenia
 • wymagania dla nadwozi pojazdów i środków mocujących, punkty mocowania odciągowego
 • nadwozie pojazdu jako element mocowania ładunku, certyfikaty dla nadwozi pojazdów

4.    Odpowiedzi na pytania

Ekspert, praktyk z dziedziny transportu drogowego, autor licznych artykułów z zakresie szeroko rozumianych przepisów transportowych, doświadczony trener - 15 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń:
- Wykłady na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego (temat: “Kontrola przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ”,
- Wykłady na kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno Humanistycznej
- Ekspert Komisji Europejskiej - szkolenia służb Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie mocowania ładunku, czasu pracy kierowcy, przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i innych regulacji wspólnotowych dotyczących transportu drogowego,
- Szkolenia pracowników organów samorządowych w zakresie wydawania uprawnień przewozowych, organizacji i kontroli przewozów regularnych, komunikacji miejskiej, publicznego transport zbiorowego,
- Szkolenia pracowników zarządców dróg w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów,
- Szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybkopsujących się, doradców DGSA ADR, kandydatów na doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych,
- Szkolenia kandydatów na inspektorów I inspektorów transport drogowego,
- Szkolenia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.

 

Platforma do wideokonferencji ZOOM. Szkolenie jest w pełni interaktywne, to znaczy, że uczestnicy w trakcie całego spotkania mogą zadawać pytania trenerowi, nie tylko na czacie ale również głosowo. Poza tym przewidziane są dodatkowe przerwy na sesje pytań i odpowiedzi. 

Aby uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia typu komputer, tablet, telefon z dostępem do internetu. Nie jest wymagana  instalacja dodatkowego oprogramowania.

Sposób postepowania:

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu wypełniają i wysyłają formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 5 dni przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
 • Przed szkoleniem e-mailowo przesyłamy pełne materiały szkoleniowe
 • W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link i kod dostępu
 • Po szkoleniu e-mailowo przesyłamy ankiety oceniające oraz certyfikat uczestnictwa
 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.  

Powrót