Logo

ALERGENY W ŻYWNOŚCI – PROCEDURY ZARZĄDZANIA ALERGENAMI W ZAKŁADZIE

listopad 2021r., SZKOLENIE ONLINE, godz. 10:00 - 15:00

Przedmiot i cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu ustanowienia i zarządzania alergenami w zakładzie oraz prawidłowe informowanie klientów za pomocą prawidłowego znakowania produktów spożywczych.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w firmie jak również dla kadry kierowniczej, pracowników nadzoru, pracowników laboratorium zakładowego. Przeznaczone dla osób, które pracują lub chcą się rozwijać i doskonalić w obszarze zarządzania alergenami. Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia pozwolą na profesjonalne zarządzanie alergenami w firmie.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany odpowiedzią na poniższe pytania, to powinieneś wziąć udział w organizowanym szkoleniu.

 • Jak informować konsumentów o zawartości alergenów w produkcie?
 • Jak nadzorować znakowanie produktów alergenami?
 • Co to jest znakowanie ostrzegawcze?
 • Jak przeprowadzić identyfikację źródeł zagrożenia alergenami w zakładzie.
 • Jakie środki nadzoru wprowadzić w zakładzie w ramach GMP aby zapobiegać zanieczyszczeniu krzyżowemu alergenami?
 • Jak monitorować alergeny w ramach systemu HACCP?
 • Jaką metodę badawczą wybrać: bezpośrednie wymazy linii, badanie wody czy testy wyrobu do monitorowania alergenów?
 • Jak zaplanować i przeprowadzić walidacje procesów czyszczenia?
 • Jak zaplanować szkolenia pracowników w procesie zarządzania alergenami?


Zakres programowy:


1.    Pojęcie alergii i nietolerancji pokarmowa
2.    Objawy alergii i nietolerancji pokarmowej, wstrząs anafilaktyczny
3.    Produkty wywołujące alergie
4.    Obligatoryjna lista alergenów
5.    Poziomy alergenów dla osoby uczulonej
6.    Znakowanie produktów spożywczych informacją o alergenach
7.    Nadzór nad znakowaniem produktów
8.    Zarzadzanie  alergenami w zakładzie - GMP
9.    Zarzadzanie alergenami - system HACCP , analiza ryzyka
10.  Metody monitorowania alergenów w zakładzie. Omówienie metod badawczych
11.  Walidacja procesów czyszczenia w zakładzie, kryteria akceptacji dla procesów walidacji
12.  Szkolenia pracowników

Inżynier Technolog Żywności i Żywienia oraz Doktor Nauk Rolniczych. Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu. Ceniona przede wszystkim za rozległą wiedzę, profesjonalne podejście, rzetelność i dbanie o każdy szczegół szkolenia i projektów wdrożeniowych. Jako certyfikowany Trener Biznesu podczas prowadzenia szkoleń umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną ze swoim bogatym doświadczeniem praktycznym. Publikuje w czasopismach branżowych, występuje na konferencjach branżowych, doświadczony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.
 

 1. Wpłaty należy dokonać najpóźniej przed terminem seminarium
  na konto nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej na 7 dni przed terminem seminarium.
 3. Rezygnacja z udziału w seminarium przyjmowana będzie tylko w formie pisemnej w terminie do 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia seminarium. Po upływie tego terminu obciążymy Państwa 30% kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca seminarium o równorzędnym standardzie oraz do odwołania seminarium.
 5. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 6. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr 133/97, poz. 883) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 7. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

Powrót