Logo

OCENA RYZYKA NA CZYNNIK CHEMICZNY - praktyczne podejście do oceny, praca na przykładach, aktualności 2018

2020r., Warszawa

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kierowników działów, w których stosowane są chemikalia
 • Kierowników laboratoriów, laborantów
 • Specjalistów i inspektorów BHP
 • Użytkowników chemikaliów odpowiedzialnych za przeprowadzenie i udokumentowanie oceny
 1. Wymagania prawne nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka na czynnik chemiczny (krajowe i unijne)
 2. Wymagania ogólne wobec osób przeprowadzających ocenę
 3. Zakres oceny jak najskuteczniej dokonać wyboru czynników podlegających ocenie
 4. Wymagania ogóle wobec wyboru metodyki przeprowadzanej oceny – jakich metod nie należy stosować
 5. Grupowanie informacji koniecznych do przeprowadzenia oceny – jak skutecznie sporządzić format wymaganych informacji – przykłady
 6. Omówienie metod oceny ryzyka na czynnik chemiczny na przykładach
 7. Karty charakterystyki – jak korzystać z danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny
 8. Wartości normatywne, kiedy można z nich skorzystać i czy konieczne jest przeprowadzanie pomiarów w środowisku pracy
 9. Substancje/mieszaniny sklasyfikowane jako CMR – jak ocenić ryzyka
 10. Grupowanie zebranych informacji – praca n przykładach, tworzenie praktycznych zestawień
 11. Szacowanie ryzyka – praca n przykładach
 12. Ustalenie poziomu ryzyka – praca na przykładach
 13. Działania profilaktyczne i zapobiegawcze – przykłady działań
 14. Praktyczny sposób dokumentowania oceny i obowiązek przedstawienia jej wyników stosującym chemikalia
 15. Korzyści z prawidłowo przeprowadzonej oceny
 16. Organy kontrolne uprawnione do nadzoru nad oceną ryzyka na czynnik chemiczny
 17. Kary za brak oceny ryzyka na czynnik chemiczny

Praktyk przemysłu, ekspert w zakresie wymagań dotyczących zarządzania chemikaliami w przedsiebiorstwie, prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami. Bogate doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowisku koordynator ds. Reach, specjalista ds. ochrony środowiska i pełnomocnik ds. systemu 14001,  wspiera wiedzą zdobytą w zakresie studiów podyplomowych w każdym z w/w zakresu. Współpracuję w organami kontroli w zakresie Reach. Doświadczony trener, bardzo pozytywnie oceniany przez uczestników szkoleń.

Ośrodek konferencyjny w centrum Warszawy, ok. 800 metrów od Dworca Centralnego PKP.
Dokładna informacja (z mapą) zostanie wysłana w potwierdzeniu uczestnictwa.

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.   

Powrót