Logo

UTRZYMANIE RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ W ZAKŁADZIE W ŚWIETLE STANDARDÓW BRC, IFS, FSSC LUB ISO 22000

2021r., SZKOLENIE ONLINE, godz. 10:00 - 15:00

Przedmiot i cel szkolenia:
Przedstawienie wymagań międzynarodowych standardów zarządzania jakością odnośnie dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych w zakresie dotyczącym pracowników  służb utrzymania ruchu maszyn i urządzeń (służb technicznych), pracowników warsztatów naprawczych czy zewnętrznych serwisów obsługujących linie produkcyjne. Najczęstsze błędy zakładów spożywczych dotyczą nieznajomości podstawowych zasad dobrych praktyk przez pracowników służb technicznych.  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zagrożeniami jakości zdrowotnej występującymi w trakcie produkcji żywności, a w szczególności pochodzącymi od maszyn, urządzeń, narzędzi pomocniczych, środków smarnych itp. Poznają również wytyczne standardów sieciowych dotyczących czterech stref ryzyka obowiązujących w zakładzie. Ponadto zostaną przedstawione procedury postepowania w zakresie planowania, jak również realizacji i przebiegu w trakcie napraw, przeglądów i konserwacji oraz podejmowania systemowych działań korygujących i zapobiegawczych.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służb technicznych, pracowników warsztatów naprawczych, pracowników serwisów zewnętrznych dokonujących napraw i przeglądów maszyn i urządzeń produkcyjnych, a także dla Pełnomocników ds. jakości odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w firmie jak również dla pracowników  nadzoru, pracowników odpowiedzialnych za infrastrukturę. Przeznaczone dla osób, które pracują lub chcą się rozwijać i doskonalić  w obszarze zarządzania jakoscią. Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia pozwolą  na profesjonalne zarządzanie utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń w zakładzie.
 

Jeżeli jesteś zainteresowany odpowiedzią na poniższe pytania, to powinieneś wziąć udział
w organizowanym szkoleniu.


  - Jakie są wymagania globalnych standardów zarządzania jakością w zakresie utrzymania ruchu maszyn
  i urządzeń  w zakładzie?
  - Jakie rodzaje zagrożeń powstają w trakcie serwisów, konserwacji, napraw?
  - Gdzie i na jakich etapach istnieje ryzyko zagrożeń ze strony urządzeń dla żywności?
  - Jak zaplanować i przeprowadzić przeglądy urządzeń?
  - Jakie najczęściej są popełniane błędy w trakcie przeglądów, napraw urządzeń?
  - Jak monitorować obecność ciał obcych w ramach systemu HACCP?
  - Jak zabezpieczyć zakład spożywczy w trakcie remontów, modernizacji?
  - Czy zasady higieny osobistej obowiązują pracowników utrzymania ruchu? Jakie są te zasady?
  - Jakie są zasady przemieszczania się po zakładzie pracowników technicznych?
  - Jak zaplanować szkolenia pracowników w procesie utrzymania maszyn i urządzeń?

ZAKRES PROGRAMOWY:

 • Wprowadzenie do zarządzania jakością
 • Pojęcie HACCP
 • Zagrożenia fizyczne, mikrobiologiczne i chemiczne (w tym alergeny) w branży spożywczej – rodzaje
 • Źródła występowania,  metody nadzoru i zapobiegania zagrożeń
 • Zasady planowania, projektowania, modernizacji, remontów i udoskonaleń w zakładzie spożywczym
 • Zasady dotyczące stosowania środków chemicznych
 • Zasady stosowania materiałów będących elementami linii produkcyjnych
 • Najczęściej popełniane błędy przez służby techniczne będące przyczyną zagrożeń w produkcji
 • Podział zakładu na strefy ryzyka wg wytycznych standardów globalnych
 • Podstawowe zasady higieny zakładowej  służb technicznych oraz serwisów zewnętrznych w trakcie konserwacji, usuwania awarii i remontów maszyn i urządzeń
 • Zasady utrzymania narzędzi i sprzętu do napraw i przeglądów
 • Zasady utrzymania higieny w pomieszczeniach technicznych, warsztatach
 • Wymagania higieny osobistej dla służb technicznych, serwisantów
 • Wymagana dokumentacja, zasady dokumentowania planów, przeglądów i napraw /awarii

 


 


Magister Inżynier Technolog Żywności i Żywienia oraz Doktor Nauk Rolniczych. Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu. Ceniona przede wszystkim za rozległą wiedzę, profesjonalne podejście, rzetelność i dbanie o każdy szczegół szkolenia i projektów wdrożeniowych. Jako certyfikowany Trener Biznesu podczas prowadzenia szkoleń umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną ze swoim bogatym doświadczeniem praktycznym. Zdobyte doświadczenia przy projektowaniu i wdrażaniu kilkudziesięciu systemów zarządzania pozwalają na zaoferowanie profesjonalnego doradztwa w całym sektorze rolno-spożywczym, w przedsiębiorstwach o różnych profilach produkcyjnych, magazynowo-logistycznych, transportowych, spedycyjnych itp. Specjalizuje się również w zakresie wymagań i norm przepisów prawa żywnościowego związanych m.in. z etykietowaniem, prowadzi doradztwo w zakresie oceny znakowania projektów opakowań. Przywoływane na szkoleniach różnorodne przypadki, z którymi zetknęła się w trakcie swoich doświadczeń pozwalają uczestnikom szkoleń na lepsze zrozumienie praktycznego zastosowania i dostosowanie do potrzeb swojego zakładu wymagań stawianych w takich m.in. w takich standardach jak IFS, BRC, HACCP, ISO 22000, FSSC, Food Defense, IFS Logistic, BRC IoP(Opakowania, GMP+(sektor paszowy). Współpracuje z wieloma międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi m.in. Bureau Veritas Polska, TUV SUD Polska, TUV Nord Polska, Dekra Polska, SGS Polska, SAI GLOBAL i inne. Współpracuje również z organizacjami zrzeszającymi producentów żywności m.in. z Polską Izbą Mleka, Polską Izbą Makaronu, Zrzeszeniem Producentów Ryb „Pan Karp”, Zrzeszeniami Producentów Zbóż. Publikuje w czasopismach branżowych, występuje na konferencjach branżowych, szkoliła studentów na studiach podyplomowych – SGGW w Warszawie i wiele innych aktywności w obszarach sektora rolno-spożywczego. Szkoliła m.in.: OSM SIERPC, SPOMLEK, MLEKPOL, ILIAS, LACTALIS, LAKTOPOL, DR OETKER, CADBURY WEDEL, BROWARY ŁOMŻA, ADM SZAMOTUŁY, ZT KRUSZWICA, AGROS NOVA, MAKARONY POLSKIE, CHŁODNIA SZCZECIŃSKA, CARREFOUR, JERONIMO MARTINS, opakowania ELOPAK, Peak Packaging Poland i wiele innych itd.

 

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i sms. Zgodnie z obowiązującym prawem wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canfor.
 9. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa. 

Powrót