Logo

Prawo Budowlane 2020 – najważniejsze zmiany

marzec 2021 - SZKOLENIE ONLINE
Godz:. 9:00 - 15:00

W dniu 3 marca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie przepisów Prawa budowlanego. Nowelizacja zakłada duże zmiany w całym procesie inwestycyjnym.
Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem. Odpowiemy Państwu m.in. na pytania, jak można zgodnie z nowym Prawem budowlanym zalegalizować samowolę budowlaną oraz czy zmiana przepisów może zablokować realizację niektórych inwestycji.

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do kierowników i specjalistów działów inwestycji, pracowników administracji publicznej uczestniczących w procesie budowlanym, osób odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację obiektów budowlanych,  firm deweloperskich, budowlanych i projektowych oraz do osób które stosują przepisy prawa budowlanego  w praktyce

W cenie szkolenia:
- udział w szkoleniu dla jednej osoby
- certyfikat
- materiały szkoleniowe w pdf

Metody szkolenia:
- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia
  np. Zoom, ClickMeeting
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania

Sposób postępowania:
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz
  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link
  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link
  i kod dostępu
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

Cena szkolenia:
599 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 24.09.2020r.
699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 24.09.2020rMASZ PYTANIA ? ZADZWOŃ !

 

Tomasz Delert

Project Manager

 

T:  22 824 20 05
M: 604 961 278
E: tomaszdelert@canfor.pl


 

      ZAKRES PROGRAMOWY

 1. Zarys nowelizacji prawa budowlanego 2018-2020.
 2. Kluczowe pojęcia w prawie budowlanym i ich znaczenie dla procesu budowlanego.
 3. Tytuł prawny do nieruchomości na cele budowlane.   
 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (kiedy wystarczy zgłoszenie robót budowlanych, a kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę – właściwe procedury po zmianach prawa budowlanego).
 5. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i obowiązek uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem nowych regulacji.
 6. Wstrzymanie / wznowienie budowy, wygaśnięcie pozwolenia na budowę. Możliwość i tryb przeniesienia pozwolenia na budowę.
 7. Obowiązki uczestników procesu budowlanego po zmianach prawa budowlanego.
 8. Dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy.
 9. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego (kiedy wystarczy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, a kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie – właściwe procedury po zmianach prawa budowlanego).
 10. Zarys planowanych zmian prawa budowlanego.
 11. Pytania i panel dyskusyjny.

Radca prawny, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycyjnego procesu budowlanego. Wspiera inwestorów oraz zarządzających nieruchomością w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych i pozasądowych. Doradza Klientom - zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom - jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji oraz  użytkowanej nieruchomości. Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji.

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkolenia na konto mBank
  nr:  18 1140 2004 0000 3402 3020 3541
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału
  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą
  proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub
  nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa
  na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany
  miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.    

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu
  zgłoszenia przez Canfor w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem
  w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych
  jest Canfor z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482079127,
  REGON: 672885080, email: biuro@canfor.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo
  do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.

 

Powrót